Хамон

Хамон: Списък на продуктите


Serrano-шунка рамото PALETA SERRANA GRAN RESERVA CRUCE DUROC CASTANOBLE

PALETA SERRANA GRAN RESERVA CRUCE DUROC CASTANOBLE
Serrano-шунка рамото Разни - 5,5 Килограм

115,17 Лв

Иберийския шунка Hernandez Jimenez

HERNANDEZ JIMENEZ
Иберийския шунка Guijuelo - 100 Грам

28,08 Лв

Шунка Serrano Diego Martín

DIEGO MARTíN
Шунка Serrano - 7,5 Килограм

243,35 Лв

Иберийския шунка Jamones Benito

JAMONES BENITO
Иберийския шунка Жълъд - 4 Килограм

906,81 Лв

Иберийския шунка Ibéricos Collado

IBéRICOS COLLADO
Иберийския шунка - 7,5 Килограм

1.113,34 Лв

Шунка Serrano Diego Martín

DIEGO MARTíN
Шунка Serrano Trevélez - 7,5 Килограм

256,10 Лв

Иберийския-шунка рамото Domingo García Martín

DOMINGO GARCíA MARTíN
Иберийския-шунка рамото Guijuelo - 4,2 Килограм

251,71 Лв

 Jamones Vazquez

JAMONES VAZQUEZ
Жълъд - 7,5 Килограм

1.139,16 Лв

Шунка от бут Sierra de Jabugo

SIERRA DE JABUGO
Шунка от бут Jamón de Huelva Жълъд - 6,5 Килограм

1.022,98 Лв

Шунка Rokelin

ROKELIN
Шунка Теруел Фуражи - 7,5 Килограм

354,98 Лв

Иберийския шунка Domingo García Martín

DOMINGO GARCíA MARTíN
Иберийския шунка Guijuelo - 8 Килограм

871,31 Лв

 JAMON DE CEBO DE CAMPO IBERICO CASTANOBLE

JAMON DE CEBO DE CAMPO IBERICO CASTANOBLE
Разни - 8,5 Килограм

662,32 Лв
Среден резултат за продукти от категория (от SpainFlavor клиенти): 4.4 / 5