Хамон

Хамон: Списък на продуктите


Serrano-шунка рамото PALETA SERRANA GRAN RESERVA CRUCE DUROC CASTANOBLE

PALETA SERRANA GRAN RESERVA CRUCE DUROC CASTANOBLE
Serrano-шунка рамото Разни - 5,5 Килограм

115,17 Лв

 JAMON DE BELLOTA IBERICO CASTANOBLE

JAMON DE BELLOTA IBERICO CASTANOBLE
Жълъд - 7,5 Килограм

894,87 Лв

Иберийския шунка Jamones Benito

JAMONES BENITO
Иберийския шунка Жълъд - 4 Килограм

906,81 Лв

 PALETA DE BELLOTA IBERICA CASTANOBLE

PALETA DE BELLOTA IBERICA CASTANOBLE
Жълъд - 4,5 Килограм

327,61 Лв

 IBEROART

IBEROART
Guijuelo Жълъд - 8 Килограм

577,65 Лв

Иберийския шунка Benito

BENITO
Иберийския шунка - 8 Килограм

839,04 Лв

 JAMON CURADO GRAN RESERVA CRUCE DUROC  CASTANOBLE

JAMON CURADO GRAN RESERVA CRUCE DUROC CASTANOBLE
Разни - 8 Килограм

243,48 Лв

Serrano-шунка Jamones Benito

JAMONES BENITO
Serrano-шунка Разни - 4 Килограм

198,46 Лв

Иберийския шунка Domingo García Martín

DOMINGO GARCíA MARTíN
Иберийския шунка Разни - 1 Килограм

125,86 Лв

Иберийския шунка Benito

BENITO
Иберийския шунка Guijuelo - 100 Грам

28,24 Лв

Иберийски рамото-шунка Benito

BENITO
Иберийски рамото-шунка Guijuelo Фуражи - 100 Грам

9,68 Лв

 JAMON DE BELLOTA 100% IBERICO CASTANOBLE

JAMON DE BELLOTA 100% IBERICO CASTANOBLE
Жълъд - 7,5 Килограм

1.077,49 Лв
Среден резултат за продукти от категория (от SpainFlavor клиенти): 4.4 / 5